Ajust de la qualitat de la imatge

Podeu llegir amb una qualitat d'imatge òptima adequada per al vostre tipus d'original. Per exemple, aconseguint un to de color atractiu per als originals amb fotos i, a la vegada, que el contrast per als originals només de text sigui nítid, fet que facilita la lectura.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Premeu <Opcions>  <Tipus d'original>.
5
Seleccioneu el tipus d'original i premeu <Bé>.
Per ajustar el nivell de prioritat del text o la foto, premeu <Ajustar nivell> seleccioneu <Prioritzar text> o <Prioritzar fotos>.
6
Premeu <Tancar>.
7
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament/desament.
Si es produeix el fenomen que es coneix com a moaré (soroll de patró ratllat) quan es llegeix un original, ajusteu la nitidesa. Ajust de la nitidesa en llegir (Nitidesa)
6RFE-070