Lectura eficient

En aquesta secció es descriu el mode Formar treball, que permet llegir un gran nombre d'originals per separat i combinar-los en un sol document.
57HJ-06U