Configuració

Podeu personalitzar l'equip en funció del vostre entorn i de les vostres necessitats configurant les opcions que es descriuen en aquest capítol. Per començar la configuració, premeu .
En aquesta secció es descriu allò que pot configurar cada element del menú d'opcions.
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
En funció de les opcions, pot ser que alguns canvis no es reflecteixin immediatament. En aquest cas, és necessari portar a terme una de les accions següents:
Premeu <Sí> a la pantalla per confirmar que voleu fer els canvis.
Premeu  <Aplicar canv. a opcs.>.
Reinicieu l'equip.

<Opcions personals> i <Opcions del dispositiu>

Quan l'autenticació d'usuari (Gestió dels usuaris) està activada, <Opcions personals> i <Opcions del dispositiu> es mostren a la pantalla després que inicieu sessió amb privilegis d'administrador si premeu . Si seleccioneu <Opcions personals> i canvieu els elements que es poden personalitzar, les opcions es desen com a opcions personals per a l'usuari que iniciï sessió a l'equip (Llista dels elements personalitzables). Si seleccioneu <Opcions del dispositiu>, les opcions es desen com a opcions de l'equip. Si inicieu sessió com a usuari sense privilegis d'administrador, de la mateixa manera que quan se selecciona <Opcions personals>, si canvieu les opcions que es poden personalitzar, les opcions es desen com a opcions personals sense que es desin com a opcions del dispositiu.
57HJ-0E8