Configuració

Per poder utilitzar totes les funcions de l'equip cal configurar l'entorn d'ús. En primer lloc, cal confirmar els processos per completar la preparació de la configuració abans de la configuració real. Preparacions necessàries abans de l'ús

Administradors i usuaris generals

Per gestionar l'equip, es recomana construir un sistema en què es designi algú com a administrador i els usuaris generals utilitzin l'equip subjectes a la gestió d'un administrador. Els administradors decideixen les regles per utilitzar l'equip i portar a terme configuracions importants, com ara les de xarxes i seguretat. Els administradors estableixen l'accés per a cada usuari quan cal.
CONSELLS
Configuració inicial de l'equip (Guia de configuració)
Podeu portar a terme fàcilment la configuració per començar a utilitzar l'equip, com ara la configuració de la data i l'hora i de les xarxes, seguint les instruccions que apareixen a la pantalla. Configuració utilitzant la guia de configuració
6RFE-000