Edicions simples de fitxers

El disc dur instal·lat a l'equip disposa d'un espai d'emmagatzematge de dades temporal anomenat "bústia". Desant documents a la bústia, podeu fer edicions simples dels fitxers, com combinar-los i eliminar-ne pàgines, des de l'equip.
L'equip està configurat per eliminar automàticament els fitxers desats després d'un temps concret. Podeu ampliar aquest temps o desar els fitxers de manera indefinida. Especificació de les opcions de bústia
Per evitar l'accés no autoritzat o l'ús incorrecte, podeu crear una contrasenya per a la bústia. Especificació de les opcions de bústia
6RFE-088