Desament de documents en altres dispositius

Seguiu els procediments que s'indiquen a continuació per desar els documents llegits a l'Espai avançat d'una altra impressora multifunció Canon o en un servidor del Windows.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i desar>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Xarxa>.
4
Seleccioneu el dispositiu al qual voleu accedir.
Per obtenir informació sobre els elements de la pantalla i instruccions sobre com utilitzar-los, vegeu Treball amb fitxers i carpetes en altres dispositius.
5
Localitzeu la ubicació per desar els per desar el fitxer i premeu <Llegir>.
6
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui.
Per obtenir informació sobre les opcions de lectura, vegeu Configuració de la pantalla i les operacions per llegir a Desar.
7
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegiran i es desaran com a fitxers.
Per cancel·lar la lectura, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar) <Sí>.
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
Per comprovar el resultat de l'operació de desar, premeu  (Monitor estat) <Desar>  <Registre de treballs>. Si apareix <Incorr.>, el fitxer no s'ha desat correctament. Intenteu tornar a executar l'operació de nou.
6RFE-085