Encallaments de paper a la unitat d'acabat (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment de la referència que s'indica tot seguit per treure el paper.
Confirmar abans de manipular
Tanqueu qualsevol tapa que estigui oberta.
1
Obriu la tapa dreta de la unitat d'acabat.
2
Mireu si hi ha paper encallat a la safata de sortida de la unitat d'acabat.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Quan hàgiu tret el paper de la safata de la unitat d'acabat, no el torneu a posar a la safata de sortida. Si ho feu, es produiran encallaments de paper.
3
Mireu si hi ha paper encallat a l'àrea de sortida o a la unitat d'inversió.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
4
Amb compte, tanqueu la tapa dreta de la unitat d'acabat fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
6RFE-0L3