Eliminació d'encallaments de grapes (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

Si es produeix un encallament de grapes, a la pantalla apareixeran un missatge i el procediment que cal seguir per solucionar-ho. Traieu la grapa encallada seguint el procediment descrit a la referència següent. Per obtenir informació sobre les precaucions que cal tenir en eliminar els encallaments de grapes, vegeu "Instruccions importants de seguretat" a la Guia de preguntes més freqüents (FAQ).
Confirmar abans de manipular
Quan elimineu encallaments de grapes, comproveu que les tapes i els calaixos de paper de l'equip i de l'equipament opcional estiguin tancats.
57HJ-0KJ