Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír

1
Uložte papír do zásuvky na papír. Základní způsob vkládání papíru
2
Stiskněte tlačítko  (Popis nastavení).
3
Stiskněte <Možnosti> <Nastavení papíru>  <Nastavení papíru>.
4
Zkontrolujte velikost papíru zobrazenou na displeji.
Když uložíte papír standardní velikosti, stroj velikost papíru rozpozná automaticky.
Zdroje papíru označují následující ikony, v příslušném pořadí. Označení zdrojů papíru se liší podle nainstalovaných doplňků.
: Zásuvka na papír 1
: Zásuvka na papír 2
: Zásuvka na papír 3
: Zásuvka na papír 4
Pokud se zobrazená velikost papíru liší od velikosti uloženého papíru, je možné, že papír není správně uložen. Uložte papír znovu.
I když je papír vložen správně, některé malé standardní velikosti nemusí být správně zjištěny. V takovém případě stiskněte <Nerozpoznaná stand. velikost> a vyberte velikost papíru. Automaticky detekované velikosti papíru
Jestliže se zobrazí <Vlastní>, ačkoli je uložen papír standardní velikosti, stiskněte <Vlastní velikost>  <Zrušit nastavení>. Zobrazí se správná velikost.
Při ukládání papíru vlastní velikosti
Ukládání obálek
Při vkládání papíru velikosti, která je standardní, ale nemůže být automaticky detekována
5
Vyberte zdroj papíru, do něhož jste uložili papír a stiskněte <Nastavit>.
6
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.
Jestliže se uložený papír nezobrazí, stiskněte <Podrobná nastav.> a vyberte jej ze seznamu.
Pokud není typ papíru, který jste vložili, na seznamu obrazovky s podrobným nastavením, můžete tento typ papíru registrovat v příslušném seznamu. Nastavení správy typu papíru
7
Stiskněte tlačítko <OK>.
8
Podle potřeby změňte název velikosti papíru zásuvky na papír. Připevnění štítku s příslušnou velikostí papíru
6RE1-02L