Úprava uložených míst určení v adresáři

Po uložení míst určení můžete měnit nebo odstraňovat jejich nastavení.
1
Stiskněte tlačítko <Nastavení m.urč./přesm.>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Uložit místa určení>.
3
Vyberte místo určení, které chcete upravit.
Tlačítko typu místa určení
Výběrem (e-mail), (fax), (I-fax), (soubor), nebo  (skupina) můžete filtrovat místa určení zobrazená v seznamu adres (). Stiskněte <Vše>, chcete-li zobrazit všechna uložená místa určení.
Rozevírací seznam seznamu adres
Výběrem <Osobní adresář>, <Seznam adres 1> až <Seznam adres 10> nebo <Adresář pro admin.> můžete filtrovat místa určení, která se mají zobrazit v seznamu adres.
Seznam míst určení
Vyberte místo určení, které chcete upravit nebo odstranit.
<Detaily/Editovat>
Stiskněte, chcete-li zkontrolovat nebo upravit nastavení míst určení.
<Smazat>
Stiskněte, chcete-li odstranit místo určení.
<Hledat podle jména>
Zadejte název místa určení. Opětovným stisknutím tlačítka <Hledat podle jména> se vrátíte na předchozí obrazovku.
Tlačítko prvního písmene
Vyberte alfanumerické tlačítko pro první znak názvu místa určení. Stiskněte <Vše>, chcete-li zobrazit všechna uložená místa určení.
Když jsou místa určení spravována s pomocí přístupových čísel, zadejte přístupové číslo (Omezení přístupu k místům určení uloženým v adresáři) po stisknutí <Přístupové číslo>.
Cílová určení v <Osobní adresář> se zobrazí pouze pro přihlášeného uživatele, který je zaregistroval. I když máte přihlašovací práva, nemůžete zobrazit ani upravovat cílová určení v <Osobní adresář> pro ostatní uživatele.
4
Stiskněte <Detaily/Editovat>.
Chcete-li odstranit místo určení, vyberte místo určení a stiskněte <Smazat>  <Ano>.
5
Upravte nastavení místa určení.
Podrobné informace, jak upravovat nastavení, viz v Uložení míst určení do adresáře.
6
Stiskněte <OK>  <Zavřít>.
6RE1-03L