Uložení skupiny do tlačítka volby na jeden dotek

Místa určení uložená v tlačítkách volby na jeden dotek lze zkombinovat do skupiny a uložit jako jediné místo určení.
1
Stiskněte tlačítko <Nastavení m.urč./přesm.>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Uložit rychlou volbu>.
3
Vyberte tlačítko, které chcete uložit, a stiskněte <Uložit/Editovat>.
4
Stiskněte <Skupina>.
5
Stiskněte <Název>  zadejte název skupiny a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte <Název rych. volby>  zadejte název tlačítka volby na jeden dotek, které se má zobrazit, a stiskněte <OK>.
7
Vyberte místa určení, která chcete uložit do skupiny.
Chcete-li vybrat místo určení z tlačítka volby na jeden dotek, stiskněte <Přidat z rychlé volby>  vyberte místo určení  stiskněte <OK>.
8
Stiskněte <OK>  <Zavřít>.
6RE1-03S