Nastavení standardní sytosti

Pokud se sytost po provedení úpravy nastavení sytosti nevylepší, napravte ji dále uvedeným postupem.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit kvalitu obrazu>  <Nastavit standardní sytost>.
2
Nastavte standardní sytost.
Upraví se celková sytost vytištěného materiálu, včetně vyplněných oblastí, textu, čar a středních sytostí. Toto nastavení by se mělo hlavně používat k nastavení maximální sytosti.
3
Stiskněte tlačítko <OK>.
6RE1-0K5