Nastavení režimu zamezení zamlžení

Pokud používáte stroj v prostředí s nízkou vlhkostí, může se toner nanést na plochu, která nemá být potištěna (bílá plocha). Tento problém lze vyřešit, pokud nastavíte <Režim prevence zamlžení> na <Zap>.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit kvalitu obrazu>  <Speciální zpracování>  <Režim prevence zamlžení>.
2
Vyberte režim a stiskněte <OK>.
Nastavte <Režim 1> nebo <Režim 2>. Pokud je nastaven <Režim 1>, jsou efekty korekce slabší a pokud je nastaven <Režim 2>, stanou se silnější. Pokud je ale nastaven <Režim 2>, může se stát hustota toneru na výstupu světlejší.
6RE1-0K2