Tisk uživatelských informací na dokumenty

Stroj lze nastavit tak, aby na tištěné nebo kopírované dokumenty povinně tiskl informace, jako např. jméno přihlášeného uživatele. Tato funkce umožňuje identifikovat, kdo dokument vytiskl, kontrolou informací vytištěných na dokumentu, a odrazuje tak před neoprávněným kopírováním. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce) nebo administrátora (správce) zařízení (DeviceAdmin).
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>  <Vynucený tisk informací identifikace>.
3
Stiskněte <Zap> a vyberte funkce, které budou povinně tisknout uživatelské informace.
V <Cílová funkce> stiskněte <Zap> pro každou funkci, pro niž chcete použít toto nastavení.
4
Zadejte polohu tisku a stiskněte <OK>.
Vyberte polohu tisku stisknutím tlačítek se šipkami. Pro provedení přesného nastavení polohy stiskněte <Nastavit detaily> a zadejte polohu pro tisk.
6RE1-0C0