Nastavení brány firewall vedlejšího vedení

Můžete nastavit, zda umožníte komunikaci pouze se zařízeními, která mají stanovenou IP adresu pro komunikaci s dílčí linkou.
Pro dílčí linku lze registrovat pouze adresy IPv4.
Pro informaci o výjimečných adresách a výjimečných číslech portů, které lze používat pro komunikaci a které jsou předvoleně zaregistrovány, viz Funkce správy.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>  <Nastavení Firewallu>.
3
Stiskněte tlačítko <Filtr adres IPv4>.
4
Vyberte <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr>.
Chcete-li zakázat data odesílaná ze stroje do počítače, vyberte <Výstupní filtr>.
Chcete-li zakázat data přijímaná z počítače, vyberte <Vstupní filtr>.
5
Nastavte <Použít filtr> na <Zap>, vyberte <Výchozí zásady>, poté stiskněte <Uložit>.
Pro <Výchozí zásady> vyberte <Odmítnout>, chcete-li povolit komunikaci pouze se zařízeními, které mají IP adresu zadanou v <Adresy s výjimkou> v dalším kroku, nebo vyberte <Povolit>, chcete-li komunikaci s nimi zakázat.
Jestliže vyberete <Odmítnout> pro <Výchozí zásady>, omezení se nevztahují na odesílání na multicastové nebo broadcastové adresy.
6
Nastavte výjimky adres.
Zadejte IP adresy, které chcete označit jako výjimky pro volbu <Výchozí zásady> vybranou v předchozím kroku. Vyberte jednu z níže uvedených metod zadávání.
<Jedna adresa>
S pomocí této volby zadáte jednotlivou IP adresu, kterou chcete označit jako výjimku.
<Rozsah adres>
S pomocí této volby zadáte rozsah IP adres. Zadejte samostatnou adresu pro <První adresa> a <Poslední adresa>.
<Zadat prefix>
S pomocí této volby zadáte rozsah IP adres s použitím předpony (síťová adresa). Zadejte síťovou adresu pro <Adresa> a zadejte délku síťové adresy v <Délka prefixu>.
Nastavení výjimek adres pro přenosový filtr/filtr příjmu
1
Vyberte metodu pro zadávání IP adres a zadejte výjimky adres.
2
Stiskněte tlačítko <Další>.
3
Je-li třeba, zadejte číslo portu a stiskněte <OK>.
Zvolte, zda zadat číslo portu. Na stroji můžete nastavit podrobná omezení komunikace zadáním čísla portu pro výjimku adresy.
<Nezadávat>
Nastavení výjimek adres se vztahuje na veškerou komunikaci přijatou z nastavené IP adresy.
<Zadat>
Nastavení výjimek adres se vztahuje pouze na komunikaci přijatou z nastavené IP adresy s použitím vyhrazeného čísla portu. Stiskněte <Přidat>, zadejte číslo portu a stiskněte <OK>. Můžete registrovat až 50 portů pro jednu výjimečnou adresu.
Úprava výjimky adresy
Na obrazovce, která se zobrazí v kroku 5, vyberte výjimku adresy, kterou chcete upravit, a stisknutím <Editovat> zobrazte obrazovku pro úpravy.
7
Stiskněte tlačítko <OK>.
8
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení) <Použít změny nast.>  <Ano>.
Kontrola výpisu zablokovaných požadavků na komunikaci
Posledních 100 komunikací zablokovaných bránou Firewall může být zobrazeno pomocí  (Nastavení/Uložení) <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>  <Výpis bloku IP adresy>. Historii zablokovaných komunikací lze vyexportovat z Remote UI (Vzdálené UR) v souborovém formátu CSV. Export protokolu jako soubor
Je-li <Výchozí zásady> nastavena na <Odmítnout>, tak se historie komunikace blokována firewallem nezobrazí v <Výpis bloku IP adresy>.
6RE1-0AA