Použití systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

V prostředí používajícím ACCESS MANAGEMENT SYSTEM je možné definovat, které funkce jsou dostupné pro každou úroveň přístupových práv (roli), a lze v něm také vytvářet nové role. Poskytuje tak přesnější kontrolu při správě uživatelů tím, že dovoluje zadat, které funkce jsou dostupné každému jednotlivému uživateli. Uživateli A můžete například zakázat kopírování, zatímco uživateli B povolíte používání všech funkcí. Funkce ACCESS MANAGEMENT SYSTEM aktivujete níže uvedeným postupem.
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>  <Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Zap>  <OK>  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení) <Použít změny nast.>  <Ano>
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap>, je také <Použít ověření uživatele> v nastavení/registraci nastaveno na <Zap>. Pro nastavení <Použít ověření uživatele> na <Vyp>, nejdříve toto nastavení nastavte na <Vyp>.
Pokud tuto funkci nastavíte na možnost <Zap>, zakážou se následující nastavení v nabídce Nastavení/Uložení.
Nastavení kódu PIN pro adresář
Omezení nových míst určení
Podobná omezení lze pro role nastavit pomocí funkce ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Podrobné informace viz v Příručka ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
I když toto nastavení změníte z možnosti <Vyp> na <Zap>, následující nastavení v nabídce Nastavení/Uložení se automaticky nevrátí na předchozí hodnoty. Změňte nastavení ručně.
Nastavení kódu PIN pro adresář
Omezení nových míst určení
Bližší informace o požadavcích na systém a o způsobu, jak vytvářet a upravovat role, viz v Příručka ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
6RE1-0A4