Nastavení osobních složek

Osobní složka je individuální složka, kterou může uživatel používat pro přihlášení ve správě osobního ověření. Sdílené složky a souborové servery mohou být zadány a používány jako Osobní složka.
Administrátor s právy Administrator volí metodu pro zadání osobních složek. Přihlášení uživatelé zadávají osobní složky na základě nastavení uvedeného administrátorem.
Osobní složka je složka sdílená následujícími obrazovkami.
<Skenovat a Odeslat>
<Síť> v <Skenovat a Uložit>
<Síť> v <Přístup k uloženým souborům>
Vytváření složek v jakémkoli umístění zadaném uživateli
Uživatelé si vytvoří osobní složku v jakémkoli požadovaném umístění. Tak může každý uživatel odesílat dokumenty do složky v dobře známém umístění.
Vytváření složek v domácí složce nastavené administrátorem (správcem)
V nadřazené (domácí) složce, definované administrátorem (správcem), bude vytvořena složka pro každé uživatelské jméno. Správa osobních složek je snadnější, protože se všechny nacházejí dohromady v jednom umístění. Lze nastavit sdílenou složku Windows (SMB) nebo server WebDAV.
Pokud nastavujete domácí složku na serveru WebDAV, musíte mít nejprve připraveny složky pro všechny uživatele.
Vytváření složek v umístění zadaném serverem
Osobní složky jsou zadávány na základě informací o složce uložených na ověřovacím serveru, jako je např. ve Windows atribut homeDirectory u služby službou Active Directory. Lze nastavit pouze sdílenou složku Windows (SMB).

Nastavení způsobu zadání umístění osobních složek

1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>  <Způsob zadání osobní složky>.
Toto nastavení je stejné jako následující. Nastavení se nachází na různých místech, mají však stejnou funkci.
 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí> <Uložit/Přístup k souborům> <Nastavení sítě> <Způsob zadání osobní složky>
3
Vyberte způsob, jak se má zadávat umístění osobních složek.
Vytváření složek v jakémkoli umístění zadaném uživateli
Stiskněte <Uložit pro každého uživatele>  <OK>. Každý uživatel zadá umístění osobní složky.
Vytváření složek v domácí složce nastavené administrátorem (správcem)
1
Stiskněte <Domácí složka>  <Nastavit>.
2
Nastavte domácí složku a stiskněte <OK>.
<Protokol>
Vyberte protokol, který se má použít pro hodnocení osobních složek.
<Hostitelské jméno>
Zde zadejte hostitelské jméno nebo IP adresu počítače, kde chcete vytvořit domácí složku.
<Cesta ke složce>
Zde zadejte cestu ke složce pro domácí složku. Zadejte například „uživatelé\veřejná\sdílená“ pro domácí složku vytvořenou v podsložce nazvané „sdílená“ ve složce „Veřejná“ na disku C: (cesta: „C:\uživatelé\veřejná\sdílená“).
V případě existence příliš velkého počtu úrovní složek se může stát, že nebudete cestu moci zadat.
3
Vyberte informace ověření, které se mají použít, a stiskněte <OK>.
Chcete-li pro osobní složku používat samostatné uživatelské jméno a heslo, stisknutím <Použít info. ověření každého uživatele> označte políčko zaškrtávacím znaménkem. Zaškrtávací znaménko odstraňte, chcete-li při přihlášení zadávat stejné uživatelské jméno a heslo. Je-li tato položka označena zaškrtávacím znaménkem, pro každého uživatele musí být uloženo uživatelské jméno a heslo.
V domácí složce se vytvoří složka s následujícími jmény.
Pokud je přidáno zaškrtnutí k položce <Použít info. ověření každého uživatele>: uživatelské jméno zadané uživatelem
Pokud není přidáno zaškrtnutí k položce <Použít info. ověření každého uživatele>: uživatelské jméno použité pro přihlášení
Vytváření složek v umístění zadaném serverem
1
Stiskněte <Použít přihlašovací server>.
2
Vyberte informace ověření, které se mají použít, a stiskněte <OK>.
Chcete-li pro osobní složku používat samostatné uživatelské jméno a heslo, stisknutím <Použít info. ověření každého uživatele> označte políčko zaškrtávacím znaménkem. Zaškrtávací znaménko odstraňte, chcete-li při přihlášení zadávat stejné uživatelské jméno a heslo. Je-li tato položka označena zaškrtávacím znaménkem, pro každého uživatele musí být uloženo uživatelské jméno a heslo.
Ověřovací informace pro hodnocení osobní složky (uživatelské jméno a heslo) nelze z Active Directory načíst. Při zvolení <Použít info. ověření každého uživatele> se uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do stroje ověřením pomocí klávesnice zaregistrují jako ověřovací informace pro hodnocení osobní složky.
Důležité je používat přihlašovací službu, která podporuje tuto funkci. Další podrobnosti vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Pokud používáte Autentizaci uživatele, nakonfigurujte složku v „homeDir“, což je uživatelský atribut v Active Directory; použijte formát „\\jméno hostitele\dráha složky“.
Uložení osobní složky a informací pro ověření pro jednotlivé uživatele
Pokud se <Způsob zadání osobní složky> nastaví na <Uložit pro každého uživatele>, zaregistrujte jednu z následujících možností jako osobní složku pro každého uživatele. Registrovaná nastavení jsou stejná a zaregistruje se stejná osobní složka bez ohledu na to, kde je nastavení nakonfigurováno.
<Skenovat a Odeslat> <Uložit/Editovat informace pro každého uživatele> <Osobní složka>
<Skenovat a Uložit> <Síť>  <Uložit/Editovat informace pro každého uživatele> <Osobní složka>
<Přístup k uloženým souborům> <Síť> <Uložit/Editovat informace pro každého uživatele> <Osobní složka>
6RE1-0A3