Pokud nelze použít službu AirPrint

Pokud nelze použít službu AirPrint, zkuste některé z následujících řešení.
Ujistěte se, že je stroj zapnutý. Pokud je stroj zapnutý, nejdříve jej vypněte, vyčkejte nejméně 10 sekund a poté stroj opět zapněte a zkontrolujte, zda problém přetrvává.
Zkontrolujte, zda na stroji nejsou zobrazeny chybové zprávy.
Přesvědčte se, že zařízení Apple a stroj jsou připojeny ke stejné síti LAN. Je-li stroj zapnutý, může trvat několik minut, než bude připraven na komunikaci.
Je třeba, aby na zařízení Apple byla povolena služba Bonjour.
Je třeba, aby byl stroj nakonfigurován na umožnění operací z počítače, i když nebude zadáno ID oddělení ani heslo.
Pro provedení tisku zkontrolujte, zda je do stroje vložen papír a zda obsahuje dostatek toneru. Zobrazení obrazovky služby AirPrint
Pro skenování se ujistěte, že v nastavení stroje pro Network Link Scan je zvolena možnost <Zap>. <Nastavení TCP/IP> <Použít Network Link Scan>
6RE1-095