Použití stroje prostřednictvím aplikací

Tiskněte pomocí aplikací z mobilního zařízení připojeného k zařízení. Jsou podporovány různé aplikace, včetně těch určených výhradně pro značku Canon. Funkce stroje používejte řádně podle příslušného zařízení, aplikace a situace.

Canon PRINT Business

Aplikace pro tisk apod. z mobilních zařízení, která podporují systémy iOS/Android. Žádné operace v zařízení nejsou nezbytné k provedení tisku. Pro informace o podporovaných operačních systémech, podrobných metodách nastavení a provozních postupech si zobrazte nápovědu aplikace nebo webovou stránku Canon (http://www.canon.com/gomp/).
Aplikaci Canon PRINT Business můžete stáhnout zdarma, zákazník nese odpovědnost za všechny poplatky spojené s připojením k internetu.

Tisk pomocí Tiskové služby společnosti Canon

Tisk lze jednoduše zadat v nabídkách aplikací, které podporují tiskový podsystém systému Android. Další informace o podporovaných operačních systémech, podrobných nastaveních a operacích najdete na webových stránkách společnosti Canon (http://www.canon.com/gomp/).

Tisk a skenování pomocí služby Mopria®

Zařízení podporuje také službu Mopria®. Pomocí služby Mopria® můžete tisknout z mobilních zařízení podporujících systém Android. Operace a nastavení jsou shodná, i když se výrobce a model liší. Když například používáte tiskárny podporující službu Mopria®, vyrobené různými výrobci, nebo tiskárnu podporující službu Mopria®, nacházející se na místě, kde jste na návštěvě, můžete tisknout bez instalace aplikace určené speciálně pro daného výrobce nebo model. Službu Mopria® lze také využít k přímému importu dat naskenovaných pomocí zařízení do mobilních zařízení, která podporují Android. Další informace o podpoře modelu a provozních prostředí najdete na stránce http://www.mopria.org.
Kontrola nastavení aplikace Mopria®

Tisk pomocí služby Google Cloud Print

Tisknout z počítače nebo mobilního zařízení bez použití ovladače tiskárny je možné pomocí aplikací a služeb, které podporují službu Google Cloud Print. Použití služby Google Cloud Print

Tisk ze systému Windows Phone (Windows 10 Mobile a novější)

Ze systému Windows Phone můžete tisknout bez stahování speciální aplikace nebo instalace ovladače. Musí být povoleno nastavení <Použít WSD>, <Použít WSD Browsing> a <Multicast Discovery Settings>.
TIPY
Scan for Mobile
Aplikace MEAP, „Scan for Mobile“, umožňuje použití funkce Skenování u stroje s použitím mobilního zařízení. Stroj můžete ovládat pomocí svého mobilního zařízení pro skenování originálů a poté pro odesílání obrázků, které jste naskenovali na stroji do svého mobilního zařízení pomocí komunikačního systému WebDAV.
6RE1-090