Nastavení kvality obrazu

Na stroji můžete skenovat v optimální obrazové kvalitě díky možnosti zadání vhodného nastavení pro typ vašeho originálu. Pro originály s fotografiemi můžete nastavit pěknější barevný tón a pro originály obsahující pouze text můžete použít vysoký kontrast, čímž se usnadní jejich čtení.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Stiskněte <Volby>  <Typ originálu>.
5
Vyberte typ originálu a stiskněte <OK>.
Pro nastavení úrovně zpracování text/foto stiskněte <Nastavit úroveň> vyberte <Priorita textu> nebo <Priorita foto>.
6
Stiskněte <Zavřít>.
7
Stiskněte tlačítko  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání.
Vyskytne-li se při skenování originálu jev nazývaný efekt moaré (obrazový šum vytvářející pruhovaný vzorek), upravte nastavení ostrosti. Nastavení ostrosti pro skenování (Ostrost)
6RE1-070