Skenování originálů s pomocí funkce WSD (Skenování WSD)

Tato část uvádí postup pro skenování originálů z počítače s pomocí funkce WSD.
Dostupná velikost pro skenování A4(LTR). Vezměte prosím na vědomí, že pokud umisťujete originál větší než A4(LTR), můžete skenovat pouze velikost A4(LTR).
Z ovládacího panelu
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenování WSD>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Povolit dálkové skenování>.
Nyní jste připraveni pro skenování z počítače.
Z počítače
4
Klikněte na [Start] [All Programs]  [Nástroj Fax a skener].
5
Klikněte na [Skenovat].
6
Klikněte na [Nové skenování].
Když se zobrazí dialogové okno [Vybrat zařízení], vyberte stroj a klikněte na [OK].
7
Z rozevíracího seznamu [Zdroj] vyberte místo, kde je originál uložen.
Když uložíte originál na kopírovací desku, vyberte [Stolní skener]. Když uložíte dokument do podavače, vyberte [Podavač (skenování jedné strany)].
8
Podle potřeby zadejte nastavení skenování.
Výběrem typu originálu z rozevíracího seznamu [Profil] můžete nastavit optimální kvalitu obrazu. Pro originály obsahující především text vyberte [Dokument]. Pro originály obsahující pouze fotografie vyberte [Fotografie (Výchozí)].
Z rozevíracího seznamu [Typ souboru] vyberte typ souboru, do jakého má být uložen obraz naskenovaného originálu.
Chcete-li zkontrolovat výsledky zadaných nastavení na obrazu naskenovaného obrazu, klikněte na [Náhled].
9
Klikněte na [Skenovat].
Spustí se skenování originálu.
Po dokončení skenování se naskenovaný dokument zobrazí v seznamu souborů na obrazovce [Nástroj Fax a skener] a uloží se do složky [Naskenované dokumenty] složky [Dokumenty].
Uložení často používaných nastavení skenování
Jestliže vždy skenujete s použitím stejných nastavení skenování, uložte si je níže uvedeným postupem. Pro skenování si je pak můžete snadno a pohodlně vyvolat.
Vyberte [Přidat profil] z rozevíracího seznamu [Profil]  Zadejte nastavení skenování, která chcete uložit  Zadejte název v textovém poli [Název profilu]  Klikněte na [Uložit profil]
Odeslání dokumentu do počítače s použitím funkce WSD
Naskenovaný dokument můžete také zaslat do počítačů na síti, které podporují WSD. V takovém případě stiskněte <Skenování WSD> vyberte počítač, do kterého chcete dokument odeslat  <Umožnit>. V počítači se otevře obrazovka [Nástroj Fax a skener] a složka a zobrazí se naskenovaný dokument.
Zobrazit lze maximálně 40 destinačních počítačů.
6RE1-07U