Nastavení/Uložení

Provedením nastavení popsaných v této kapitole si můžete stroj nastavit podle svého prostředí a potřeb. Konfiguraci nastavení začněte stisknutím tlačítka  (Nastavení/Uložení).
Tato část popisuje, co může která položka v nabídce nastavení konfigurovat.
Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
Některé změny se nemusí ihned projevit, což závisí na nastavení. V takovém případě je nezbytné provést jeden z následujících kroků.
Stiskněte <Ano> na obrazovce, na které potvrzujete, zda chcete provést změny.
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Použít změny nast.>.
Restartujte stroj.

<Osobní nastavení> a <Nastavení zařízení>

Když je aktivováno Ověření uživatele (Správa uživatelů), po přihlášení s právy administrátora stisknutím  (Nastavení/Uložení) se zobrazí <Osobní nastavení> a <Nastavení zařízení>. Jestliže vyberte <Osobní nastavení> a změníte položky, které lze nastavit osobně pro uživatele, nastavení se uloží pro uživatele, který je přihlášený do systému stroje, jako osobní nastavení (Seznam položek, které je možno personalizovat). Pokud vyberete <Nastavení zařízení>, nastavení se uloží jako nastavení stroje. Pokud se přihlásíte jako uživatel bez práv administrátora, například výběrem <Osobní nastavení>, pokud změníte nastavení, které lze měnit na úrovni jednotlivých uživatelů, nastavení se uloží jako osobní nastavení a nikoli jako nastavení stroje.
6RE1-0EU