Instalace ovladačů

Nainstalujte do počítače ovladač tiskárny, ovladač faxu a ovladače dalších systémových doplňků a také související software.
1
Před instalací proveďte přípravné kroky.
Připojte k hlavní jednotce volitelné zařízení (Volitelná zařízení).
Pokud byl s přístrojem dodán disk CD-ROM, vložte ho do jednotky CD-ROM počítače.
Ovladače a software si můžete stáhnout z webových stránek Canon (http://www.canon.com/).
Nejnovější verze ovladačů a softwaru budou nahrány na webové stránce Canon v okamžiku, kdy budou dostupné. Zkontrolujte provozní prostředí přístroje a stáhněte software podle potřeby.
V závislosti na modelu nebo provozním prostředí přístroje nemusejí být některé funkce ovladačů a softwaru k dispozici.
Některé ovladače nemusí být plně kompatibilní s používaným operačním systémem. Kompatibilitu ovladačů s nejnovějšími verzemi operačních systémů zkontrolujte na webových stránkách Canon.
2
Proveďte instalaci ovladačů.
Podrobné informace o instalaci naleznete v příručkách k ovladačům a softwaru.
Pokud <Nastavení Firewallu> nepovoluje komunikaci s příslušnou IP adresou, nelze ovladač nainstalovat. Další informace naleznete v části Zadání IP adres do nastavení firewallu.
Pokud po instalaci ovladače nepovolíte v <Nastavení Firewallu> komunikaci přes IP adresu počítače, do něhož jste ovladač nainstalovali, nelze z daného počítače tisknout nebo odesílat fax.
6RE1-018