Jednoduché úpravy souborů

Pevný disk nainstalovaný ve stroji disponuje dočasným úložištěm dat, které se nazývá „schránka“. Po uložení dokumentů do „schránky“ můžete s pomocí stroje v souborech provádět jednoduché úpravy, například sloučení souborů nebo odstranění stran ze souborů.
Stroj je nastaven tak, že po uplynutí určité doby uložené soubory automaticky odstraní. Tuto dobu můžete prodloužit nebo můžete soubory uložit na neomezené časové období. Zadání nastavení pro schránku
V zájmu zamezení neoprávněnému přístupu nebo nesprávným operacím můžete pro schránku nastavit heslo. Zadání nastavení pro schránku
6RE1-088