Propojení s jinými zařízeními

Dokumenty naskenované z vašeho stroje lze ukládat do Rozšířená schránka jiných multifunkčních tiskáren Canon* a soubory uložené v Rozšířená schránka jiných tiskáren lze zase vytisknout a odstranit s pomocí vašeho stroje. Tyto jiné tiskárny mohou také provádět stejné operace, díky čemuž mohou jednotlivá zařízení mezi sebou sdílet data, provádět vzdálené operace a rozšiřovat úložný prostor bez nutnosti používat počítač. Ze stroje můžete také získat přístup na server Windows a provádět operace se soubory, např. tisk.
* K dispozici pouze pro stroje řady imageRUNNER ADVANCE připojené v síti
Chcete-li mít přístup do jiných zařízení, musíte předem zadat potřebná nastavení. Připojení k jiným zařízením
Pro zamezení provádění neoprávněných operací vyžaduje Rozšířená schránka, která je otevřená na síti, ověření uživatele. Stroj, do něhož je prováděn přístup, také vyžaduje ověření uživatele. Jestliže se při přístupu do Rozšířená schránka jiného stroje zobrazí obrazovka pro přihlášení, zadejte uživatelské jméno a heslo, které používáte pro přihlášení do systému daného stroje. Po dokončení operací se nezapomeňte odhlásit.
6RE1-084