Tisk souborů uložených v Rozšířená schránka

Ukládejte si soubory do Rozšířená schránka, abyste je v případě potřeby mohli kdykoliv snadno vytisknout. Když si do sdílené schránky například uložíte dokumenty, jako jsou mapy a brožury vydávané v nepravidelných intervalech, ušetříte si potíže s otvíráním aplikace na počítači.
Doporučujeme smazat nepotřebné soubory nebo obrazová data z Rozšířená schránka, a uvolnit tak místo pro uložení nových dokumentů.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Rozšířená schránka>.
3
Stiskněte <Sdílená schránka> nebo <Osobní schránka>.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Práce se soubory a složkami v Rozšířená schránka.
4
Vyberte soubor a stiskněte <Tisk>.
Vyberete-li soubory PDF nebo XPS, přejděte ke kroku 6.
Z jedné složky lze najednou vybrat a vytisknout až 6 souborů.
5
Vyberete zdroj papíru a stiskněte <OK>.
6
Zadejte počet výtisků s pomocí číselných tlačítek.
Vyberete-li v kroku 4 více souborů, stiskněte <Změnit počet kopií> a zadejte počet výtisků.
7
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Informace o nastavení tisku viz v Nastavení obrazovky a operace pro tisk uložených souborů.
Pro tisk souboru PDF s heslem stiskněte <Volby>  <Heslo pro otevř. dok.>  <Heslo šifrování> nebo <Heslo zásad zabezpečení>, zadejte heslo a stiskněte <OK>. Chcete-li vytisknout soubory PDF, jejichž tisk není povolen, nebo chcete vytisknout ve vysokém rozlišení soubory PDF, pro které je povolen pouze tisk v nízkém rozlišení, zadejte nastavené heslo.
Stisknete-li <Spustit tisk> bez zadání hesla a soubor má heslo pro šifrování, objeví se obrazovka pro zadání hesla.
8
Stiskněte <Spustit tisk>.
Spustí se tisk.
Tisk zrušíte stisknutím <Zrušit>  <Ano>.
Obraz náhledu souboru můžete zobrazit a vytisknout z této obrazovky. Práce se soubory a složkami v Rozšířená schránka
6RE1-083