Bemærkning

IPv6Ready-logo

Den protokolstak, der er inkluderet i denne maskine, har modtaget IPv6 Ready Logo Phase-2, etableret af IPv6 Forum.

Produktoplysninger, der kræves af KOMMISSIONSBESTEMMELSE (EU) NR. 801/2013, som ændrer bestemmelse (EF) nr. 1275/2008

Strømforbruget af produktet i standby på et netværk, hvis de kablede netværksporte er forbundet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret (hvis de er tilgængelige på samme tid).
Modelnavn
Strømforbrug af produktet i standby på netværk
imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/715i III/615iZ III/615i III/525iZ III/525i III
3,0 W eller mindre
Den eller de ovenstående værdier er de faktiske værdier for hver enkelt maskine, er valgt vilkårligt og kan derfor variere i forhold til værdien for den maskine, der er i brug. De valgfri netværksporte er ikke tilsluttet og/eller aktiveret i målingen.

WEEE- og batteridirektiver

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne.
Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Miljøoplysninger

Reduktion af din miljømæssige påvirkning – mens du sparer penge
Strømforbrug og aktiveringstid
Den mængde elektricitet, en enhed bruger, afhænger af den måde, enheden anvendes på. Dette produkt er designet og indstillet på en måde, så du kan reducere dine elektricitetsomkostninger. Efter seneste printning skifter den til Klar-status. I denne status kan den om ønsket printe straks. Hvis produktet ikke anvendes i et stykke tid, skifter enheden til dens strømbesparende status.
Enhederne bruger mindre strøm (Watt) i disse tilstande.
Hvis du vil indstille en længere aktiveringstid eller helt deaktivere den strømbesparende status, skal du tænke på, at denne enhed muligvis kun skifter til et mindre energiniveau efter en længere periode eller slet ikke skifter.
Canon anbefaler, at du ikke forlænger aktiveringsperioden fra den optimale, der er indstillet som standard.
Energy Star®
Energy Star®-programmet er et frivilligt program til fremme af udviklingen og køb af energieffektive modeller, der medvirker til at minimere den miljømæssige påvirkning.
Produkter, der overholder de strenge krav i Energy Star®-programmet for både miljømæssige fordele og størrelsen af energiforbruget, er tilsvarende forsynet med Energy Star®-logoet.
Papirtyper
Dette produkt kan anvendes til printning på både genbrugs og nyt papir (certificeret efter en miljømæssigt forvaltningsplan), der er i overensstemmelse med EN12281 eller en tilsvarende kvalitetsstandard. Tilsvarende understøtter den printning på medier med en vægt ned til 64g/m2.
Lettere papir betyder færre anvendte ressourcer og et mindre miljømæssigt fodaftryk på grund af dine printningsbehov.
Dupleksprintning (kun standardprodukter med dupleksprintning)
Med muligheder for dupleksprintning kan du automatisk printe på begge sider og dermed hjælpe til med at reducere brugen af værdifulde ressourcer ved at reducere dit papirforbrug.
Dupleksfunktionen er aktiveret automatisk under opsætningen og driverinstallationen og Canon anbefaler kraftigt, at du ikke deaktiverer denne funktion. Du bør fortsætte med at anvende dupleksfunktionen for hele tiden at reducere dit arbejdes miljømæssige påvirkning med denne maskine.

Ansvarsfraskrivelser

Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE.
Hvis du ikke har adgang til Adobe Reader til at få vist vejledninger i PDF-format, kan du prøve andre programmer som f.eks. PDF Preview, der er udviklet af Vivid Document Imaging Technologies.

Copyright

Gengivelse af indholdet i dette dokument helt eller delvist uden forudgående tilladelse er forbudt.

Varemærker

"MEAP" er et varemærke tilhørende CANON Inc., der henviser til en "programplatform" for multifunktionsprintere og enkeltfunktionsprintere fra Canon.
Bluetooth-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Canons side er under licens.
Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Apple, AppleTalk, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, OS X og Safari er varemærker tilhørende
Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone, Internet Explorer, Excel og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Google Cloud Print, Google Chrome og Android er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.

OCR Technology by I.R.I.S., copyright 1987-2015. Alle rettigheder forbeholdes.
iHQC™ compression technology by I.R.I.S., copyright 2007-2015. Alle rettigheder forbeholdes.
PDF-iHQC™, XPS-iHQC™ technology by I.R.I.S., copyright 2007-2015. Alle rettigheder forbeholdes.
Java er et registreret varemærke tilhørende Oracle og/eller dets associerede selskaber.
Adobe, PostScript og PostScript-logoet er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF-logoet er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
McAfee og McAfee-logoet er varemærke eller registreret varemærke tilhørende McAfee LLC i USA og andre lande. Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Copyright © 2018 McAfee LLC


Andre produkt- og firmanavne nævnt i denne håndbog kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

6RFF-0LA