Produktivitet

Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger maskinens suveræne produktivitet til at få den daglige drift i din virksomhed til at køre mere jævnt.
Automatisk genoprettelse, når maskinen skal bruges
(bevægelsessensor)
Brug af maskinen umiddelbart efter, at den er blevet tændt
(hurtig start)
Den indbyggede bevægelsessensor registrerer, når en person er tæt på maskinen, og afslutter automatisk dvaletilstanden, hvilket reducerer ventetiden, før en betjening kan gå i gang.
Angivelse af <Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm> reducerer den tid, maskinen kræver for at starte, efter at maskinen er blevet tændt. Det giver en mere jævn betjening.
Forebyggelse af manglende sider ved scanning af originaler
(detektering af fremføring af flere ark)
Angivelse af <Detektér fremf. af flere ark> for at detektere, når flere ark fremføres sammen, så du kan undgå manglende sider, når du scanner originaler.
6RFF-0LH