Registrering af en gruppe i en hurtigkaldstast

Modtagere, der er registreret i hurtigkaldstaster, kan kombineres i en gruppe og registreres som en enkelt modtager.
1
Tryk på <Indstillinger for Dest./Videres.>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Registrér Hurtigkald>.
3
Vælg hurtigkaldstasten, du vil registrere, og tryk på <Registrér/Redigér>.
4
Tryk på <Gruppe>.
5
Tryk på <Navn>  indtast gruppenavnet, og tryk på <OK>.
6
Tryk på <Hurtigkaldstasts navn>  indtast navnet på den hurtigkaldstast, der skal vises, og tryk på <OK>.
7
Vælg de modtagere, du vil registrere i en gruppe.
Hvis du vil vælge en modtager fra en hurtigkaldstast, skal du trykke på <Tilføj fra hurtigkald>  vælg modtageren  tryk på <OK>.
8
Tryk på <OK>  <Luk>.
6RFF-03S