Begrænsninger vedrørende kombinationen af funktioner

De følgende skemaer viser, hvilke kombinationer af indstillinger, der ikke kan benyttes, når du ønsker at vælge mere end en funktion ad gangen.

Funktioner, der ikke kan bruges i sammen

"Funktioner, der ikke kan bruges i sammen" angiver følgende:
Funktioner, der ikke kan indstilles, fordi deres knapperne er nedtonede, når funktionen i den venstre kolonne er indstillet.
Funktioner, der ikke kan indstilles, fordi deres knapperne ikke vises (afhængigt af de valgfri produkter, der kan bruges), når funktionen i den venstre kolonne er indstillet.
Funktioner, der ikke kan indstilles i kombinationen med funktionen i den venstre kolonne, for der vises en meddelelse, når der trykkes på  (Start), og kopiering ikke starter.
Funktioner, der ikke kan indstilles i kombination med funktionen i den venstre kolonne, fordi der vises en meddelelse i betjeningsvejledningen i touchpanelet, og kopiering starter, uden at de funktioner, der skulle være indstillet, aktiveres. (Eksempel: Hvis du har valgt og forsøgt at kopiere på papir, hvor finishingtilstanden ikke kan anvendes.)
Funktioner, der ikke kan indstilles i kombination med funktionen i den venstre kolonne, fordi den papirkilde, der indeholder det papir, der skal bruges til kopiering, ikke kan vælges.

Funktioner, der har prioritet, når de indstilles sidst

"Funktioner, der har prioritet, når de indstilles sidst" angiver følgende:
Den funktion, du har indstillet sidst, aktivere, og den funktion, du har indstillet først, annulleres, eller deres knapper er nedtonede, når funktionen i venstre kolonne er indstillet i kombination med disse funktioner.
Se under Tilgængeligt papir for at få flere oplysninger om de papirformater, der kan bruges sammen med statusserne <2-sidet> og <Finishing>.
Se Valgfrit tilbehør og Systemindstillinger for at få oplysninger om det valgfri produkt, der kræves for at bruge hver enkelt funktion.
Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
<Tilvalg> Screen (1/2)
<Tilvalg> Screen (2/2)
6RFF-04Y