Kontrol af resultaterne for distribution af enhedsinformationer

Du kan tjekke informationer, som f.eks. datoen og klokkeslættet hvor enhedsinformationerne blev distribueret, resultatet af distributionen og statussen på de andre maskiner. For klientmaskiner kan du tjekke statussen for modtagelse af enhedsinformationerne. Du kan også printe detaljerne. Administratorrettigheder er nødvendige for at udføre disse handlinger.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indst. for Distribution af Enhedsinformation>  <Kommunikationslog>.
3
Tjek kommunikationsloggen, og tryk på <OK>.
Loggen for tidligere distribuerede enhedsinformationer vises på en liste. <OK> indikerer, at enhedsinformationer blev distribueret/modtaget korrekt. <Fejl> indikerer, at distribution blev annulleret, eller at der opstod en fejl.
For at vise detaljerne for et emne på listen skal du vælge emnet og trykke på <Detaljer>.
For at printe en kommunikationslograpport for enhedsinformation skal du trykke på <Print liste>. Printning af en rapport med kommunikationsresultater
For at angive hvor kommunikationslograpporten for enhedsinformation skal printes, skal du trykke på <Rapportindstillinger>.
6RFF-0EH