Tilføjelse af en digital signatur til sendte filer

Ved at føje en digital signatur til et scannet dokument, der er sendt i et bestemt filformat, kan du certificere, at dokumentet ikke er blevet ændret, og at dets ophavsmand garanterer for det. Maskinen kan føje en enhedssignatur eller brugersignatur til dokumenter.
Enhedssignatur
Enhedssignaturen anvender en nøgle- og certifikatmekanisme, hvormed modtageren af et scannet dokument kan verificere, at det blev oprettet på denne maskine. Modtageren kan tjekke, hvilken maskine der blev brugt til oprettelse af dokumentet, samt om dokumentet er blevet ændret. Inden du kan tilføje en enhedssignatur, skal nøglen og certifikatet (enhedscertifikatet), der anvendes til enhedssignaturen, oprettes på maskinen. Generering af et enhedssignaturcertifikat
Brugersignatur
Brugersignaturen er kædet med funktioner til personlig godkendelsesadministration, hvormed modtageren af et scannet dokument kan verificere, hvem der sendte det. Som med enhedssignaturen gør brugersignaturen det muligt for modtageren at tjekke, om dokumentet er blevet ændret, efter signaturen blev tilføjet. Det er nødvendigt med systemtilbehør for at anvende denne funktion (Systemindstillinger). Inden du kan tilføje en brugersignatur, skal en nøgle og et certifikat (brugercertifikat) registreres for hver bruger via Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Registrering af et brugersignaturcertifikat
For informationer om validering af certifikater, registrering af certifikater på den sikre certifikatliste og godkendelse af signaturer på læserens side, se i vejledningen til softwaren, som understøtter PDF-formatet (som for eksempel Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Du kan vælge flere digitale signaturer til en fil. I det tilfælde tilføjes enhedssignaturer før brugersignaturer.
Hvis modtageren verificerer en PDF- eller XPS-fil med flere signaturer tilføjet med brug af PDF-software (som Adobe Reader/Adobe Acrobat) eller XPS-formatet (f.eks. med XPS Viewer), vil kun den sidst tilføjede signatur i filen være gyldig. Enhedssignaturen medfører, at dokumentet håndteres, som om det var ændret.
Du kan ikke videresende en modtaget I-fax med maskinens brugersignatur.
TIP
Visning af en digital signatur (synlig signatur)
Informationer om en digital signatur kan vises på dokumentets første side, så det er nemt for læseren at se, at der er tilføjet en digital signatur. Kun PDF-dokumenter understøtter synlige signaturer. Tilføjelse af en digital signatur
6RFF-0C2