Deling af en adresseliste med bestemte brugere

Du kan bruge en brugergruppeadresseliste til at dele en adresseliste mellem brugere. Dette er nyttigt, når du bruger en delt adresseliste i den samme afdeling.

Procedure for deling af adresser

Følg nedenstående fremgangsmåde.
Registrering af brugere.
Registrér de brugere, der skal deles med. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Hvis du bruger servergodkendelse, skal du gå videre til trin 2.
Registrering af en gruppe, der skal dele
Registrér en brugergruppe. Registrering af brugergrupper
Indstilling af gruppedelingsmodtager
Angiv den gruppe, der blev oprettet i trin 2 i [Public View Settings...] fra den adresselisten, som modtageren er registreret på. Registrering af modtagere via Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Hvis du vil føje nye brugere til en eksisterende gruppe, skal du indstille modtagergruppen, når brugerne registreres i trin 1.
6RFF-0CA