Konfiguration af brugerindstillinger for Google Cloudprinter

Konfigurer disse indstillinger, når du vil knytte brugere, der er godkendt ved hjælp af brugergodkendelse, til Google Cloudprinter-job af administrative årsager. Disse indstillinger kræves ikke for at bruge Google Cloudprinter.
I dette afsnit beskrives både proceduren, når den bruger, der anvender Google Cloudprinter, allerede er registreret som bruger til brugergodkendelse, og proceduren, når brugeren ikke er registreret.

Hvis brugeren allerede er registreret

Når brugeren registrerer indstillingerne

Log på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), og følg proceduren herunder for at registrere indstillingerne.
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) klik på [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  angiv [E-Mail Address:] for [Google Cloud Print Information].

Når administratoren registrerer indstillingerne

Registrer indstillingerne under brugeradministration i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed

Når administratoren registrerer indstillingerne ved hjælp af en CSV-fil

Du kan også tilføje mail ved at redigere en CSV-fil. Tilknytning af Google Cloudprinter-mailadresser med brugere, der benytter en CSV-fil

Hvis brugeren ikke er registreret

Administratoren skal også angive [E-Mail Address:] for [Google Cloud Print Information], når brugeren registreres. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Hvis godkendelsesmetoden er indstillet til [Picture Login], og [User Registration Method:] er indstillet til [Register Automatically When Job Is Received] (Konfiguration af godkendelsesfunktioner), registreres følgende oplysninger som brugeroplysningerne for det job, der udføres af en konto, der kaldes "bruger1@example.com".
Indstillinger, der er registreret i brugerdatabasen
Brugernavn: bruger1@example.com
Google Cloud Print Settings
Brugernavn: bruger1
Domænenavn: example.com
Oplysninger, der vises på logonskærmen for billedlogon
bruger1
example.com
Når du udskriver, skal du vælge "bruger1@example.com" på betjeningspanelet for at logge på , vælg <Print> (<Hjem>-skærmen) udfør printning.
6RFF-097