<Kopi>

Dette afsnit beskriver, hvordan du specificerer kopiindstillingerne.
<Registrér/Redigér favoritindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan registrere en kombination af indstillinger, der ofte anvendes under kopiering, til en enkelt knap. Du kan også tildele et navn til knappen. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan vælge, om du vil vise en bekræftelsesskærm, når du genkalder "Favoritindst.".
<Skift standardindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Kopi>. Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner
<Register Options Shortcuts>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan registrere/ændre statusser på genvejstasterne, der vises på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Denne funktion er praktisk, når du vil registrere ofte anvendte funktioner fra <Tilvalg> og <Favoritindst.>.
<Automatisk sætsortering>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan maskinen automatisk skiftes til <Sætsortér (Sideorden)> for finishing-tilstanden, når originalerne er lagt i fremføreren. Når du bruger imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III, kan du også indstille <Forskydning>. Dette er nyttigt, når du fremstiller kopiserier, fordi du ikke skal huske at vælge Efterbehandling.
<Status Fotoprint>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan aktivere statussen Printet billede. Hvis denne status er indstillet til <Til>, kan du vælge <Printet billede> eller <Fotoprint> for billedkvaliteten under kopiering.
<Jobseparator mellem grupper>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Ved kopiering af mindst to kopier med <Staksortér (samme sider)> i <Finishing> kan du indsætte ark mellem hver sidegruppe. Hvis du vælger <Til>, skal du vælge en papirkilde.
6RFF-0HX