<Modtag/videresend>

I dette afsnit beskrives, hvordan du angiver modtageindstillinger.
<Brugers sende/modtage-dataliste>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Leveringsrapport>
Du kan printe en liste med de sende/modtageindstillinger, der er registreret i maskinen. Brugers sende/modtage-dataliste
<Faxbrugers dataliste>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Leveringsrapport>
Du kan printe en liste med de faxindstillinger, der er registreret i maskinen. Faxbrugers dataliste
<Print på begge sider>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil printe modtagne dokumenter på begge sider af papiret.
<Reducér fax modt. størrelse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om modtagne dokumenter skal nedkopieres, så hele dokumentet printes inden for papirets printområde.
<2 på 1-log>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du printe modtagne dokumenter med 2 på 1-layoutet.
<Print fodnote på modtaget side>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil printe oplysninger, som f.eks. modtagelsestidspunkt og sidenummer, nederst på modtagne dokumenter.
<Hasteog printmodtagejob>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Du kan indstille at afbryde andre jobs for at printe faxer/I-faxer, når maskinen modtager dem.
<Brug Videresendelsesvalg>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil videresende modtagne dokumenter til andre modtagere, som f.eks. den fortrolige faxboks på maskinen og en ekstern filserver. Hvis du vælger <Til>, skal du angive videresendelsesbetingelserne i <Videresendelsesvalg>.
<Håndtering af fejl ved videresendte filer>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Du kan angive, hvordan maskinen håndterer dokumenter, der fejler ved videresendelse.
<Videresendelsesvalg>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Du kan angive betingelserne for videresendelse af modtagne dokumenter. Du kan også indstille at videresende alle indkommende dokumenter til en angiven modtager uden at angive nogen betingelser. Automatisk videresendelse af modtagne dokumenter
<Vælg/Registrér fortrolige faxbokse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend> <Alm. Indstillinger> <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Du kan knytte et navn til hver fortrolig faxboks og indstille en pinkode.
<PIN til boks til hukommelsesmodtagelse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>  <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Du kan indstille en pinkode for boksen til hukommelsesmodtagelse.
<Brug faxhukommelseslås>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>  <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Du kan vælge, om du vil gemme modtagne faxdokumenter i boksen til hukommelsesmodtagelse. Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)
<Brug I-faxhukommelseslås>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>  <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Du kan vælge, om du vil gemme modtagne faxdokumenter i boksen til hukommelsesmodtagelse. Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)
<Starttid for hukommelseslås>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>  <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Du kan aktivere tiden til aktivering af funktionen Modtagelse i hukommelsen. Maskinen skifter automatisk til statussen Modtagelse i hukommelsen på det angivne tidspunkt.
<Sluttid for hukommelseslås>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>  <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Du kan angive tiden til deaktivering af funktionen Modtagelse i hukommelsen. Maskinen annullerer automatisk statussen Modtagelse i hukommelsen på det angivne tidspunkt.
<Timeout for modt. af delte data>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>  <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Du kan angive tiden før modtagelsen annulleres, når du modtager en opdelt I-fax, og de efterfølgende data ikke kan modtages. Data, de er modtaget inden for den angivne tid, printes.
<Videresend midlertidigt gemt fil i Huk.modt.boksen>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>  <Vælg Fax/I-fax indbakke>
Du kan angive, om du automatisk vil videresende modtagne dokumenter til boksen til hukommelsesmodtagelse, hvis de ikke printes pga. en fejl, osv. Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)
<Send altid meddelelse ved modtagefejl>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil informere afsenderen om, at en I-fax ikke blev modtaget korrekt.
<ECM-MODT>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
Du kan modtage faxer med statussen ECM (Error Correction Mode).
<Faxmodtagerapport>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
En faxmodtagerapport er en rapport, hvormed du kan kontrollere, om faxer blev modtaget korrekt. Maskinen kan indstilles til at printe denne rapport automatisk, når dokumenter er modtaget, eller kun når der opstår en modtagelsesfejl. Faxmodtagerapport
<Fortrolig faxboks-modtagerapport>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
En fortrolig faxboks-modtagerapport er en rapport, hvormed du kan kontrollere, om dokumenter blev modtaget korrekt i den fortrolige faxboks. Maskinen kan indstilles til at printe denne rapport automatisk, når dokumenter er modtaget. Fortrolig faxboks-modtagerapport
<MODT. starthastighed>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
Du kan ændre starthastigheden for modtagelse. Denne indstilling er praktisk, hvis der er problemer med at starte modtagelsen af et dokument på grund af en dårlig telefonlinje.
<Modtagepassword>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
Du kan indstille et standard-ITU-T-password. Hvis der ikke er angivet en underadresse i et dokument modtaget fra en tredjepart med ITU-T-standard, vil en kontrol af modtagepasswordet finde sted. Hvis det fundne password ikke stemmer overens med password, som er angivet med denne indstilling, eller hvis et password ikke er vedhæftet dokumentet, bliver dokumentet ikke modtaget.
6RFF-0J1