<Sikkerhedsindstillinger>

Du kan angive indstillingerne relateret til brugergodkendelsesfunktionen, passwords og kryptering.
<Forbyd godkendelse ved brug af Afdelings-ID og PIN>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Godkendelsesfunktionsindstillinger>
Vælg, om du vil forhindre godkendelse med et afdelings-ID og pinkode ved betjening fra printer/scanner. Hvis <Til> er valgt, er godkendelse med systemadministrator-ID og pinkode også forbudt ved brug af software til enhedsadministration.
<Indstillinger for Lockout>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Godkendelsesfunktionsindstillinger>
Vælg, om du vil blokere brugere fra at logge på i en bestemt periode efter et vist antal fortløbende mislykkede login-forsøg. Denne indstilling gælder ikke for godkendelse med et afdelings-ID eller en PIN-kode eller ved godkendelse til mailboksen.
<Forbyd at skjule Godkendelsespassword>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Vælg, om du vil forbyde cachelagring af et password, der indtastes ved login.
<Vis advarsel, når standard password bliver brugt>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Vælg, om du vil vise skærmbilledet til ændring af passwordet, når administratoren logger på maskinen med standardbrugernavnet og -passwordet.
<Tillad brug af standard password for Fjernadgang>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Vælg, om du vil tillade, at standardpasswordet anvendes, når der logges ind fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
<Indstillinger for mindste længde>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan for at undgå for enkle passwords indstille det mindste antal tegn, der kræves ved registrering af passwords. Når der er indstillet en passwordlængde, kan en bruger ikke registreres med et tomt password.
<Indstillinger for gyldighedsperiode>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan for at undgå for enkle passwords indstille en udløbsperiode for passwordet for at tvinge brugere til regelmæssigt at ændre deres password.
<Forbyd brug af 3 el. flere af samme på hin. følg. tegn>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så det samme tegn ikke kan bruges tre eller flere gange efter hinanden.
<Brug mindst 1 stort bogstav>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så der kun kan registreres passwords, der som minimum indeholder et stort bogstav.
<Brug mindst 1 lille bogstav>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så der kun kan registreres passwords, der som minimum indeholder et lille bogstav.
<Brug mindst 1 ciffer>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så der kun kan registreres passwords, der som minimum indeholder et tal.
<Brug mindst 1 symbol>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så der kun kan registreres passwords, der som minimum indeholder et symbol.
<Forbyd brug af svag kryptering>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Krypteringsindstillinger>
Vælg, om du vil begrænse brugen af svag kryptering eller en nøgle og et certifikat med svag kryptering. Administrationsfunktioner
<Formatkrypteringsmetode til FIPS 140-2>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Krypteringsindstillinger>
Angiv, om du vil få funktionen til at bruge kryptering, der overholder FIPS 140-2.
<Kontrollér system ved opstart>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Indstillinger for Systemgodkendelse>
Du kan indstille maskinen til at kontrollere integriteten af firmwaren, systemet og MEAP-programmer i maskinen under start.
<McAfee Embedded Control>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Indstillinger for Systemgodkendelse>
Når maskinen er i brug, bruges funktionen McAfee Embedded Control til at forhindre uautoriseret ændring og afvikling af uautoriserede programmer, der skal forbedre systemets pålidelighed.
6RFF-0JA