Skema vedr. indstillinger/registrering

Du kan vælge eller gemme følgende indstillinger på skærmbilledet Indstillinger/Registrering:
Nogle af indstillingerne vises måske ikke, det afhænger af konfigurationen af ekstraudstyr, der er installeret på maskinen.
Nogle drivere afspejles muligvis ikke øjeblikkeligt afhængigt af indstillingerne. I dette tilfælde er det nødvendigt at gøre et af følgende.
Tryk på <Ja> på skærmen for at bekræfte, at du vil foretage ændringerne.
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Anvend ændrede indstillinger>.
Genstart maskinen.
De indstillinger, der kan angives, er forskellige for administratorer og almindelige brugere og kan variere afhængigt af begrænsninger, der er fastsat af administratoren.

Beskrivelse af indstillingerne

Beskriver funktionerne for hvert indstillingsemne på Indstillinger/Registrering. De indstillinger, der kan betjenes, kan variere i forhold til brugerens ret og den maskine, du bruger. Indstillingsemner og -værdier er skrevet under Beskrivelse af indstillingerne. Fabriksstandarderne er skrevet med fed, rød skrift.

"DeviceAdmin" og "NetworkAdmin"

Elementerne "DeviceAdmin" og "NetworkAdmin" skrives for hvert element i skemaet Indstillinger/Registrering. Hvis administratorrollen er angivet for maskinen, kan brugere med Administrator-rettigheder ændre alle indstillingerne, mens almindelige brugere er begrænset og kun kan ændre nogle af indstillingerne. Brugere med DeviceAdmin- eller NetworkAdmin-rettigheder kan imidlertid ændre indstillinger, også selvom disse indstillinger er begrænsede. For disse indstillinger angiver "Ja" eller "Nej", om indstillingerne kan ændres med DeviceAdmin- og NetworkAdmin-rettigheder.

"Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)" og "Tilgængelig levering af enhedsoplysninger"

Elementerne "Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)" og "Tilgængelig levering af enhedsoplysninger" skrives for hvert element i skemaet Indstillinger/Registrering. "Ja" eller "Nej" indikerer, om indstillingerne kan eller ikke kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) eller er tilgængelige/ikke tilgængelige for distribution af enhedsinformation.

Funktionen til import af alt

Elementet "Funktionen til import af alt" er skrevet i skemaet Indstillinger/Registrering. Afhængigt af om et indstillingselement kan importeres som batch, skrives "A", "B", "C" eller "Nej". "A", "B" og "C" henviser til følgende eksempler.

Tilfælde A

Import af alt til din maskine
Gendannelse af indstillingsoplysningerne på din maskine som sikkerhedskopier.
Eksport
Import
Oplysninger om indstillinger

Tilfælde B

Import af alt til samme maskinmodel
Gælder for maskiner i denne samme serie som denne maskine.
Eksport
Oplysninger om indstillinger
Import

Tilfælde C

Import af alt til en anden maskinmodel
Gælder for modeller, der understøtter batchimport.
Eksport
Oplysninger om indstillinger
Import

Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)

Denne sektion indikerer, hvilke elementer i Indstillinger/registrering der svarer til hvilke elementer i batcheksportfunktionen i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). "-" indikeres for elementer, der ikke er importeret/eksporteret. Import/eksport af alle indstillinger
De elementer, der kan vælges til batcheksportfunktionen i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), er vist nedenfor.
Elementer, der kan vælges med batcheksportfunktionen
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Web Access Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
MEAP Application Setting Information
* Få mere at vide om de indstillinger, der er inkluderet i [Personal Setting Information], under Liste over elementer, der kan tilpasses. Vælg et element i "Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)", der er vist i skemaet vedr. indstillinger/registrering, ved eksport af værdien (som du indstillede fra <Enhedsindstillinger>) fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). <Personlige indstillinger> og <Enhedsindstillinger>
6RFF-0EW