Indstilling af Avanceret område på maskinen

Harddisken, der er installeret i maskinen, har et offentligt område, der kaldes "Avanceret område". Den kan gøres tilgængelig på det samme netværk ved brug af SMB- eller WebDAV-protokollen. Tilsvarende kan du nemt implementere fildeling med computere og andre Canon-multifunktionsprintere* uden at introducere en server. Herudover kan du forøge lagringskapaciteten ved at slutte maskinen til Avanceret område i andre multifunktionsprintere. For at anvende sådanne funktioner skal du på forhånd justere indstillingerne for fildeling. Fremgangsmåderne er beskrevet i det følgende.
* Kun tilgængelig for maskiner i imageRUNNER ADVANCE-serien, der er sluttet til et netværk
6RFF-01C