Viimeistelijä (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

Viimeistelijän avulla voit käyttää seuraavia toimintoja.
Lajittelu
Tulosteet lajitellaan alkuperäisen sivujärjestyksessä oleviin nippuihin.
Ryhmittely
Kaikki saman alkuperäisen sivun tulosteet ryhmitellään samaan nippuun.
Siirto
Jokainen tulostettu ryhmä siirretään vastakkaisiin suuntiin.
Nidonta + lajittelu
Tulosteet lajitellaan sivujärjestyksessä oleviin nippuihin ja nidotaan (kulma).

Luovutustaso (taso C)

Tulosteet luovutetaan tälle tasolle. Voit määrittää toiminnot, joihin tasoa käytetään, määrittämällä <Output Tray Settings>. <Luovutustason asetukset>

Luovutustaso (taso B)

Tulosteet luovutetaan tälle tasolle. Voit määrittää toiminnot, joihin tasoa käytetään, määrittämällä <Output Tray Settings>. <Luovutustason asetukset>

Viimeistelijän etuovi

Avaa, kun poistat nidontayksikön niittitukoksen tai kun vaihdat niittikasetin.

Viimeistelijän oikea kansi

Avaa tämä kansi, kun poistat paperitukoksen viimeistelijän sisältä. Paperitukokset syöttölaitteessa (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Nidontakohdan valitseminen
Tietoja paperityypeistä, joita voi nitoa, on kohdassa Laitemääritykset.
Ohjeita niittiyksikön niittikasetin vaihtamiseen on kohdassa Niittien lisääminen (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III).
Kun luovutustaso saavuttaa pinoamisrajan mennessään alaspäin tai ei pysty laskeutumaan enempää, tulostus keskeytyy. Poista kaikki luovutettu paperi tasoilta, jolloin tulostus jatkuu.
Lajittelu ja ryhmittely
Jos valitset <Siirto> yhdessä lajittelun tai ryhmittelyn kanssa, jokaista tulosteryhmää siirretään.
Nitojat
Kun käytät Nidonta-toimintoa, älä poista paperinippua luovutustasolta työn aikana. Poista paperinippu kun työ on valmistunut.
Jos viesti <Lisää niittejä nitojayksikköön.> on näkyvissä, melkein kaikki niitit on käytetty. Vaihda niittikasetti jotta voit jatkaa työskentelyä.
6RFH-01U