Monitoimitason paperikoon ja -tyypin määrittäminen

Jos <Etusija tulostinajurias. töille monitoimitasolta> -asetuksena on <Kyllä>, tulostinajurin asetukset ovat etusijalla, kun monitoimitaso määritetään paperilähteeksi tulostinajurista tulostettaville töille.
Jos tulostinajurissa määritetty paperikoko ja -tyyppi eivät vastaa monitoimitasolle lisätyn paperin kokoa ja tyyppiä, tuloksena voi olla paperitukos tai muita tulostusongelmia.
1
Lisää paperia monitoimitasolle. Paperin lisääminen monitoimitasolle
Paperikoon ja paperityypin määritysikkuna avautuu.
2
Määritä paperikoko.
Jos valitset <Suosikkipaperi> ja tallennat usein käytetyt paperikoot painikkeisiin, voit käyttää niitä yhdellä painalluksella. Monitoimitason usein käytetyn paperikoon ja -tyypin tallentaminen
Vakiokokoisen paperin lisääminen
Valitse paperikoko kohdassa <Vakiokoko>.
Muokatun paperikoon lisääminen
Kirjekuorten lisääminen
3
Valitse <Muuta> kohdassa <Paperityyppi>.
4
Valitse paperityyppi ja sitten <OK>.
Jos lisätty paperityyppi ei ole näkyvissä, valitse se luettelosta valitsemalla <Asetukset>.
Jos paperityyppiä, jota olet lisännyt, ei ole mainittu asetukset-ikkunassa, voit tallentaa sen paperityyppiluetteloon. Paperityypin hallinta-asetukset
Paperityyppiä kirjekuori ei voi valita <Paperityyppi> -kohdan tietonäytössä. Kun haluat valita paperityypiksi kirjekuoren, tallenna paperityyppi kohdassa <Tallenna suosikkipaperi (Monitoimitaso)>, valitse sitten <Suosikkipaperi> vaiheessa 2  painike, johon kirjekuorityyppi on tallennettu  <OK>. Monitoimitason usein käytetyn paperikoon ja -tyypin tallentaminen
5
Valitse <OK>.
6RFH-02R