Paperikasetin paperikoon ja -tyypin määrittäminen

1
Lisää paperia paperikasettiin. Paperin lisäämisen perustoiminnot
2
Valitse  (Asetuksen kuvaus).
3
Valitse <Yleisasetukset>  <Paperiasetukset>  <Paperiasetukset>.
4
Tarkista paperikoon näyttö.
Kun asetat vakiokokoista paperia, paperin koko tunnistetaan automaattisesti.
Paperilähteet ilmaistaan seuraavilla kuvakkeilla. Huomaa, että paperilähteet vaihtelevat asennettujen lisävarusteiden mukaan.
: Paperikasetti 1
: Paperikasetti 2
: Paperikasetti 3
: Paperikasetti 4
Jos näytössä oleva paperikoko poikkeaa asetetusta paperikoosta, paperia ei ehkä ole asetettu oikein. Aseta paperi uudelleen.
Vaikka paperi on lisätty oikein, joitakin pieniä vakiokokoja ei ehkä tunnisteta oikein. Valitse tässä tapauksessa <Tuntematon Vakiokoko> ja valitse paperikoko. Automaattisesti tunnistettavat paperikoot
Jos <Muok.> näkyy, vaikka vakiokokoista paperia on lisätty, valitse <Muokattu koko>  <Peruuta asetukset>. Oikea paperikoko on näytössä.
Muokatun paperikoon lisääminen
Kirjekuorten lisääminen
Kun lisätään vakiokokoista paperia, jota ei voida tunnistaa automaattisesti
5
Valitse paperilähde, johon paperia on lisätty, ja valitse <Aseta>.
6
Valitse paperityyppi ja sitten <OK>.
Jos lisätty paperityyppi ei ole näkyvissä, valitse se luettelosta valitsemalla <Asetukset>.
Jos paperityyppiä, jota olet lisännyt, ei ole mainittu asetukset-ikkunassa, voit tallentaa sen paperityyppiluetteloon. Paperityypin hallinta-asetukset
7
Valitse <OK>.
8
Muuta paperikasetin paperikokomerkintä tarpeen mukaan. Asianmukaisen paperikokotarran kiinnittäminen
6RFH-02L