Pikavalintapainikkeisiin tallennettujen vastaanottajien muokkaaminen

Kun olet tallentanut vastaanottajat, voit vaihtaa tai poistaa niiden asetukset.
1
Valitse <Vast./Välitä asetukset>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Tallenna pikavalinta>.
3
Valitse pikavalintapainike, jonka haluat muokata tai poistaa.
Jos haluat muokata pikavalintapainikkeen asetuksia, valitse <Tallenna/Muokkaa>. Lisätietoja asetusten muokkaamisesta on kohdan Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan vaiheessa 7. Kun olet lopettanut muokkauksen, valitse <OK>.
Jos haluat poistaa pikavalintapainikkeen, valitse pikavalintapainike ja valitse sitten <Poista>  <Kyllä>.
4
Valitse <Sulje>.
6RFH-03U