Ryhmän tallentaminen pikavalintapainikkeeseen

Pikavalintapainikkeisiin tallennetut vastaanottajat voidaan yhdistää ryhmään ja tallentaa yhdeksi vastaanottajaksi.
1
Valitse <Vast./Välitä asetukset>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Tallenna pikavalinta>.
3
Valitse pikavalintapainike, jonka haluat tallentaa, ja valitse <Tallenna/Muokkaa>.
4
Valitse <Ryhmä>.
5
Valitse <Nimi>  kirjoita ryhmän nimi ja valitse <OK>.
6
Valitse <Pikavalinnan nimi>  kirjoita pikavalintapainikkeen näyttönimi ja valitse <OK>.
7
Valitse vastaanottajat, jotka haluat tallentaa ryhmään.
Jos haluat valita vastaanottajan pikavalintapainikkeesta, valitse <Lisää pikavalinnasta>  valitse vastaanottaja valitse <OK>.
8
Valitse <OK>  <Sulje>.
6RFH-03S