<Päävalikko>-näytössä näytetyt kohteet

Tässä osassa kuvataan <Päävalikko>-näytössä näytetyt kohteet.

Toimintopainikkeet

Näiden painikkeiden avulla voit avata perustoimintojen näyttöjä, kuten "Kopio" ja "Skannaa ja lähetä".
Kun usein käytetyt asetukset ja vastaanottajat tallennetaan kohtiin <Henkilökohtainen>/<Jaettu>, ne lisätään painikkeisiin.
Kun painat painiketta ja pidät sitä painettuna, painikkeeseen liittyvät asetukset tulevat näkyviin.

<Valikko>

Tämä painikkeen avulla voit mukauttaa ja hallita <Päävalikko>-näyttöä. Voit myös näyttää valikon painamalla taustaa ja pitämällä sen painettuna.
<Päävalikko>-näytön mukauttamisen avulla voit vaihtaa taustan ja painikkeiden koon. Hallinta-asetusten avulla voit näyttää/piilottaa aikajanan yms. <Päävalikko>-näytön mukauttaminen
<Valikko> tulee näkyviin myös, kun painat <Päävalikko>-näytön taustaa ja pidät sen painettuna.

<Kirjautuminen>/<Uloskirj.>

Voit kirjautua sisään/ulos painamalla tätä painiketta. Laitteeseen kirjautuminen

<Päävalikko>

Voit näyttää <Päävalikko>-näytön painamalla tätä painiketta.

<Aikajana>

Voit näyttää joidenkin toimintojen asetushistorian ja ilmoitukset. Lisätietoja on kohdassa Aikajanan näytön tiedot.

<Tilavalvonta>

Voit tarkistaa tulostuksen tilan, faksin lähetyksen/vastaanoton tilan, käyttöhistorian yms. Voit myös tarkistaa jäljellä olevan paperin ja väriaineen määrän, virhetilan yms. Kosketusnäytön käyttäminen

Painikkeiden näyttöalue

Seuraavat kolme painiketyyppiä näytetään vasemmalta oikealle. Painikkeita ei näytetä, jos vastaavaa ongelmaa ei ole tapahtunut tai vastaavaa asetusta ei ole määritetty.
USB-muistivälineen poistopainike
: Muistivälineen poiston vahvistusnäyttö
Palautuksen/vaihdon/lisäyksen ohjepainike
: Paperitukoksen poistamisen ohjenäyttö
: Niittitukoksen poistamisen ohjenäyttö tai niittipesän vaihdon ohjenäyttö
: Värikasetin vaihdon ohjenäyttö
: Hukkavärisäiliön vaihdon ohjenäyttö
: Nidontajätteen/rei'itysjätteen/leikkausjätteen poistamisen ohjenäyttö
: Vaihto-osan vaihdon ohjenäyttö
<Vaihda kieli/näppäimistö> -painike
: Näytä kielen/näppäimistön vaihtonäyttö

Tilan näyttöalue

Laitteen tila, kesken olevat toimet, virheet yms. näytetään viestien ja kuvakkeiden avulla. Viestin ratkaiseminen
6RFH-029