Numeroiden ja merkkien lisääminen kopioihin

Voit lisätä kopioinnin aikana esimerkiksi sivunumerot, hallintanumerot ja päiväykset. Voit myös lisätä leimoja, joissa lukee esimerkiksi Luottamuksellinen. Tämä helpottaa hallintaa tilanteissa, joissa esimerkiksi jaat useita asiakirjojen kopioita.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Sivunumerointi>, <Kopiosarjojen numerointi>, <Vesileima> tai <Tulostuspäivämäärä>.
5
Valitse tulostusmuoto.
Valittavia asetuksia ei ole, jos valitsit vaiheessa 4 <Kopiosarjojen numerointi>, <Vesileima> tai <Tulostuspäivämäärä>. Jatka vaiheeseen 6.
6
Valitse tulostuskohta.
7
Valitse asetetun alkuperäisten suunta.
Jos alkuperäinen on asetettu alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla pystysuuntaisesti sinusta katsoen, valitse <Yläreuna takana>. Jos se on asetettu vaakasuuntaisesti, valitse <Yläreuna sivulla>.
<Yläreuna takana>
<Yläreuna sivulla>
8
Määritä tulostettava sisältö.
9
Valitse <OK>  <Sulje>.
10
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
Kopiosarjan numerointi tulostetaan kaikille kopioiduille sivuille.
Kopiosarjan numerointi voidaan tulostaa yhdessä päiväysten tai tekstin kanssa. <Tulostusasetukset> <Kopiosarjojen numerointiasetukset>
Kohtien <Sivunumerointi> ja <Vesileima> teksti voidaan valita myös tekstistä, joka on tallennettu kohtaan <Tallenna sivunumeroinnin/vesileiman merkit>.
Jos valitset kaksi seuraavista <Sivunumerointi>, <Vesileima>, <Tulostuspäivämäärä> tai <Kopiosarjojen numerointi> tulostettavaksi samaan kohtaan, näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, tulostetaanko näillä asetuksilla, kun painat  (Aloita).
Jos asetat kohdan <Kopiosarjojen numerointiasetukset> asetukseksi <Kyllä>, määritettävissä olevat asetukset vaihtuvat seuraavasti. <Kopiosarjojen numerointiasetukset>
Et voi enää valita <Koko sivu> ja <Numer. 5:ssä paikassa> tulostuskohdiksi Kopiosarjan numerointi -tilassa.
Kopiosarjan numerointi -tilan numerokoot ovat <10,5 pt>, <12,0 pt> ja <14,0 pt>.
6RFH-04F