Alkuperäisen tyypin valitseminen kopiointiin

Voit valita optisen kuvan laadun kopioon riippuen alkuperäisen tyypistä, kuten alkuperäiset joissa on vain tekstiä tai kuvitetut aikakauslehdet.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Alkuperäisen tyyppi>.
5
Valitse alkuperäisen tyyppi.
Jos valitset <Painokuva>, voit kopioida painettuja valokuvia (valokuvia, joissa on rasteripisteitä) optimaalisella tulostuslaadulla.
Jos valitset <Valok.tulostus>, voit kopioida valokuvapaperille tulostettuja valokuvia optimaalisella tulostuslaadulla.
<Painokuva> <Valok.tulostus> näytetään, kun <Valokuvatulostustila>-asetuksena on <On>. <Kopio>
<Valokuva> näytetään, kun <Valokuvatulostustila>-asetuksena on <Off>. <Kopio>
6
Valitse <OK>  <Sulje>.
Jos valitset <Valok.tulostus> ja kopioit, huippuvalot saattavat palaa puhki (kirkkaimmista alueista tulee kirkkaan valkoisia).
Säädä tässä tapauksessa taustan tummuutta niin, että puhkipalamista ei tapahdu.
Valitse <Lisäasetukset>  <Tummuus>  <Säädä> kohdassa <Taustan tummuus>  <+>.
7
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
6RFH-042