<Lisäasetukset> Näyttö (1/2)

Toiminto
Toiminnot, joita ei voi käyttää yhdessä
Toiminnot, jotka ovat etusijalla, kun ne on asetettu viimeksi
2-puol.
1-puol.|2-puol.
ID-korttikopio
2-puol.|2-puol., 2-puol.|1-puol.
2-puol.|2-puol.
ID-korttikopio
1-puol.|2-puol., 2-puol.|1-puol.
2-puol.|1-puol.
ID-korttikopio
1-puol.|2-puol., 2-puol.|2-puol.
Viimeistely
Lajittelu (Sivujärjestys)
ID-korttikopio, Ryhmä (Samat sivut), Nido + lajittele (Kulma), Nido + ryhmittele (Kulma)
Ryhmä (Samat sivut)*1
ID-korttikopio, Mallikopio, Kopiosarjojen numerointi
Lajittelu (Sivujärjestys), Nido + lajittele (Kulma), Nido + ryhmittele (Kulma)
Nido + lajittele*2
Kulma
Valitse paperi (Muokattu koko), ID-korttikopio, Siirto
Lajittelu (Sivujärjestys), Ryhmä (Samat sivut), Siirto, Nido + ryhmittele (Kulma)
Nido + ryhmittele*1
Kulma
Valitse paperi (Muokattu koko), ID-korttikopio, Siirto, Mallikopio, Kopiosarjojen numerointi
Lajittelu (Sivujärjestys), Ryhmä (Samat sivut), Nido + lajittele (Kulma)
Koontityö
ID-korttikopio
N 1:lle
Sovita sivulle, Valitse paperi (Muokattu koko), ID-korttikopio, Alkuperäisen kuvan poisto, Kirjan kehyksen poisto, Siirto (Numeropainikkeilla), Ohita tyhjät sivut
Tummuus
Aut.
Valokuva, Teksti/Valokuva
Tummuus (Säädä)
Säädä
Tummuus (Aut.)
Alkuperäisen tyyppi
Teksti/Valokuva
Tummuus (Aut.), Valokuva, Teksti
Valokuva*3
Tummuus (Aut.), Teksti, Teksti/Valokuva
Teksti
Valokuva, Teksti/Valokuva
Turvavesileima
Kopiosarjojen numerointi, Vesileima, Tulostuspäivämäärä
Sivunumerointi
Sovita sivulle, ID-korttikopio, Siirto (Numeropainikkeilla)
Kopiosarjojen numerointi
Sovita sivulle, ID-korttikopio, Siirto (Numeropainikkeilla), Ryhmä (Samat sivut), Nido + ryhmittele (Kulma), Turvavesileima
*1
Et voi asettaa tätä toimintoa asetuksen <Kopiosarjojen numerointi> kohdassa <Turvavesileima> kanssa.
*2
Käytettävissä vain mallissa imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III
*3
Jos asetat <Valokuvatulostustila> -asetukseksi <Ei>, <Valokuva> näytetään. Jos asetat <Valokuvatulostustila> -asetukseksi <Kyllä>, <Painokuva> ja <Valok.tulostus> näytetään.
6RFH-051