Yhdistelytoimintoja koskevat rajoitukset

Seuraava taulukko näyttää ei käytettävissä olevat toimintojen yhdistelmät, kun haluat asettaa enemmän kuin yhden toiminnon kerralla.

Toiminnot, joita ei voi käyttää yhdessä

"Toiminnot, joita ei voi käyttää yhdessä" tarkoittaa seuraavia:
Toiminnot, joita ei voi asettaa, koska niiden painikkeet näkyvät harmaina, kun vasemmassa sarakkeessa näytetty toiminto on asetettu.
oiminnot, joita ei voi asettaa, koska niiden painikkeita ei näytetä (käytettävissä olevien lisävarusteiden mukaan), kun vasemmassa sarakkeessa näytetty toiminto on asetettu.
Toiminnot, joita ei voi asettaa yhdessä vasemmassa sarakkeessa olevan toiminnon kanssa, koska esiin tulee ilmoitus, kun painetaan  (Aloita), eikä kopiointia aloiteta.
Toiminnot, joita ei voi asettaa yhdessä vasemmassa sarakkeessa olevan toiminnon kanssa, koska kosketusnäytön toimintaohjeessa näytetään ilmoitus ja kopiointi alkaa ilman toimintoja, joita yritettiin asettaa. (Esimerkki: Jos valitsit paperin, jolle ei voi käyttää viimeistelytilaa, ja yritit kopioida sille.)
Toiminnot, joita ei voi asettaa yhdessä vasemmassa sarakkeessa olevan toiminnon kanssa, koska paperilähdettä, jossa on kopiointiin käytettävää paperia, ei voi valita.

Toiminnot, jotka ovat etusijalla, kun ne on asetettu viimeksi

"Toiminnot, jotka ovat etusijalla, kun ne on asetettu viimeksi" tarkoittaa seuraavia:
Viimeksi asettamasi toiminto on käytössä ja ensin asettamasi toiminto on poistettu käytöstä tai niiden painikkeet näkyvät harmaina, kun vasemmassa sarakkeessa oleva toiminto asetetaan yhdessä näiden toimintojen kanssa.
Tietoja paperikoosta ja -tyypistä, jota voidaan käyttää tiloissa <2-puol.> ja <Viimeistely> on kohdassa Käytettävissä oleva paperi.
Tietoja kunkin toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista on kohdissa Lisävarusteet ja Järjestelmän lisävarusteet.
Kopioinnin perustoimintonäyttö
<Lisäasetukset> Näyttö (1/2)
<Lisäasetukset> Näyttö (2/2)
6RFH-04Y