Sävyjen säätö

Jos sävytyksen toistettavuudesta on tullut niin heikko, että tulostetun tai kopioidun kuvan sävytys poikkeaa huomattavasti tulostustiedoista tai alkuperäisestä asiakirjasta, sävytyksen säätö voi korjata ongelman.
Voit käyttää seuraavia paperikokoja/-tyyppejä.
Koko: A4, LTR
Tyyppi: Tavallinen, Paksu
Säätöjä ei ehkä suoriteta tehokkaasti, jos väriainetta ei ole riittävästi.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Automaattinen sävytyksen säätö>.
2
Valitse paperilähde, johon on lisätty tavallista tai paksua paperia, ja valitse <OK>.
3
Valitse <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
Testisivulla tarkoitetaan paperiarkkia, johon on tulostettu mustia raitoja ja jota käytetään seuraavissa vaiheissa.
4
Aseta testisivu valotuslasille.
Aseta testisivu niin, että tulostetut raidat sisältävä puoli on alaspäin ja sivulla olevat raidat ovat laitteen kauempana olevalla puolella.
5
Sulje syöttölaite ja valitse <Aloita skann.>.
Laite aloittaa testisivun skannauksen.
6
Avaa syöttölaite ja poista testisivu.
7
Toista vaiheet 3–6.
Lopettaaksesi säädön, tulosta testisivu kolme kertaa ja skannaa se joka kerta kun se tulostetaan.
6RFH-0JX